Bli speider!

Som speider får du mange nye venner, drar på møter, turer og leirer, og har det morsomt sammen med patruljen. Du vil få prøve nye ting, utfordres til å ta ansvar, lærer å samarbeide og får opplevelser for livet.

Vårt speidertilbud:

Vandrerpatrulje for barn som er eldre enn 10 år.

Familiespeiding –  for tiden ingen aktivitet. Vi trenger noen ildsjeler som kan dra i gang dette igjen.

Strikkegruppe for barn og voksne i alle aldre som liker å strikke.

Vi har møtene våre hovedsakelig i Mjøndalen kirke, men er ganske mye utendørs og andre steder også. Vi drar på tur til speiderhytta vår i Mjøndalsskauen og på leir om sommeren.